2015, Випуск 1, № 56

 

Титул    Зміст    Повний текст у PDF

 

Open Access

Роль маркетингу в системі аудиторської діяльності підприємства: сучасний погляд на проблематику

Андрєєва Н. М., Зіньковська Д. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 11-18

JEL classification: M300; D400

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Обґрунтування стратегій розвитку торговельних підприємств

Безпарточний М. Г.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 19-26

JEL classification: F100; L810

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Аналіз та систематизація функцій кластера

Ватченко О. Б., Борншайн О. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 27-34

JEL classification: R130; R580

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Фінансова стратегія: теоретичні питання розробки та реалізації

Гончаренко О. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 35–40

JEL classification: R215; B112

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Технопарки як вид промислової кооперації

Губерник А. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 41–48

JEL classification: M310

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Посередницька діяльність: трансакційний підхід

Дима О. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 49–55

JEL classification: M210; M310

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Аналіз показників діяльності транспортної системи України

Дорофєєва Х. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 56–62

JEL classification: F140

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Аналіз підходів до формування стратегії розвитку великих промислових комплексів

Каминський П. Д.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 63–70

JEL classification: L600; M210

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Маркетингові дослідження локального ринку: значення та проблеми здійснення

Луговська І. А., Воробйов А. А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 71–77

JEL classification: M300

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Економічна безпека залізничних підприємств в сучасних умовах

Муренко Т. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 78–83

JEL classification: R400

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств

Орлик О. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 84–92

JEL classification: M210

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Рівні зрілості систем управління підприємствами

Руденко М. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 93–99

JEL classification: M120; O150

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Моделювання потенціалу підприємства неоекономіки

Сабадирьова А. Л.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 100–106

JEL classification: R220; I000

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Методичні положення щодо діагностування та корекції соціально-психологічного клімату на підприємстві

Хмелевська А. Ю.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 107–113

JEL classification: M540

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Управління рентабельністю власного капіталу як передумова стійкого розвитку підприємства

Чернецька Ю. А., Телешевська С. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 114–121

JEL classification: M200; M210

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Розробка інтегрованих маркетингових комунікацій

Шкурупська І. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 122–127

JEL classification: M310

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Сучасні принципи формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства

Бондаренко С. А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 129–136

JEL classification: M210; O310

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Ефективність інноваційних форм транскордонної промислової інтеграції

Коваленко С. І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 137–146

JEL classification: C120; C140; C180

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Особливості оцінки творчого потенціалу персоналу інноваційно активних організацій

Побережна К. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 147–152

JEL classification: M100; O100; M130

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Розвиток «підприємницького таланту» для забезпечення інноваційної активності в Україні

Савченко О. І., Нестеренко Р. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 153–160

JEL classification: M100; O100; M130

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Сучасні підходи до визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств

Солов’янчик А. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 161–169

JEL classification: L100; L830

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Формування системно-параметричних моделей інвестиційних процесів

Степанова К. В., Степанов В. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 170–177

JEL classification: B410

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Оцінка організаційної складової механізму формування конкурентоспроможності підприємства

Чернявська І. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 178–186

JEL classification: L230; O470

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України

Буряк А. А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 188–195

JEL classification: E200; F210; G310

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Напрями розвитку банківського регулювання та нагляду в умовах євроінтеграції України

Вареник В. А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 196–201

JEL classification: G210

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Проблематика бюджетного планування на мезорівні

Зінченко М. А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 202–211

JEL classification: R580; H700

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Стан та динаміка розвитку некомерційного сектору в Україні

Іваненко Ю. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 212–220

JEL classification: L310; O100

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Нормативно-правові засади впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Кузіна Р. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 221–228

JEL classification: M400

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Морська діяльність: сутність, особливості та види

Ломоносова О. Е., Ломоносов Д. А., Надточій І. І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 229–238

JEL classification: М200; М210; М290

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Особливості державного регулювання розвитку малого підприємництва

Луцяк В. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 239–247

JEL classification: K200; M100

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Відтворення капіталу в контексті управління інвестиційною діяльністю

Петруня Ю. Є.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 248–253

JEL classification: E220

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Соціальні аспекти розвитку регіону за умов економічної кризи

Романюк М. Д.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 254–259

JEL classification: R100

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Еволюція наукових поглядів на вирішення банківської дилеми «ліквідність-прибутковість»

Сирчин О. Л.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 260–267

JEL classification: G220

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку системи управління водогосподарським комплексом

Судук О. Ю.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 268–275

JEL classification: Q250

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Високотехнологічне виробництво в Україні та одеській області: стан та тенденції

Щербак А. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 276–280

JEL classification: C160

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Застосування інтегрального числення в моделюванні соціально-економічних процесів з урахуванням проблеми даних

Ярмош О. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 281–287

JEL classification: P200; C510; C800

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Тенденції розвитку монетарного посткейнсіанства на початку ХХІ століття

Лопух К. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 1, № 56, c. 289–295

JEL classification: B220; B260

Реферат   Повний текст у PDF


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu sbornik.vsed.oneu@gmail.com

Шановні автори!

Продовжується набір статей до першого випуску 2024 р. До публікації приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2022 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 01.11.2023 р. вартість публікації складає 80 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter