РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • Ковальов А.І. головний редактор, доктор екон. наук, професор, ректор ОНЕУ (Україна)
 • Сментина Н.В. заст. головного редактора, доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Балджи М.Д. доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Божкова В.В. доктор екон. наук, професор, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (Україна)
 • Grzybowska-Brzezińska Mariola doctor of economics, professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Republic of Poland)
 • Кisiel Roman doctor hab., professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Republic of Poland)
 • Козак Ю.Г. доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Кузнєцова І.О. доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Легенчук С.Ф. доктор екон. наук, професор, Житомирський державний технологічний університет (Україна)
 • Литовченко І.Л. доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Лоханова Н.О. доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Мальований М.І. доктор екон. наук, доцент, Уманський національний університет садівництва (Україна)
 • Міщенко С.В. доктор екон. наук, професор, ДВНЗ "Університет банківської справи" (Україна)
 • Juchniewicz Małgorzata doctor of economics, professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Republic of Poland)
 • Никифоренко В.Г. доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Procházka David PhD in economics, associate professor, Vysoká škola ekonomická v Praze (Czech Republic)
 • Семенов В.Ф. доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Семенова В.Г. доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Stelling Johannes N. doctor of economics, professor, Hochschule Mittweida University of Applied Sciences (Germany)
 • Velesco Serge doctor of economics, professor, Hochschule Mittweida University of Applied Sciences (Germany)
 • Якуб Є.С. доктор фіз.-мат. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Янковий О.Г. доктор екон. наук, професор, ОНЕУ (Україна)
 • Windsperger Josef doctor of economics, associate professor, University of Vienna (Austria)
 • Zarotiadis Grigoris PhD in economics, assistant professor, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
Технічний склад редакційної колегії:
 • Батанова Т.В. – начальник науково-редакційного відділу, технічний та літературний редактор;
 • Васильченко К.Г. – провідний фахівець науково-редакційного відділу, технічний супровід сайту видання;
 • Будна В.О. – фахівець І категорії науково-редакційного відділу, редактор-коректор.

Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu sbornik.vsed.oneu@gmail.com

До уваги авторів!

До 01.03.2021 р. продовжується набір статей до першого випуску. До випуску приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2018 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 26.02.2019 р. вартість публікації складає 70 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter