Інформаційні та аналітичні ресурси для науковців


Наукові ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Бібліометрика української науки – аналітичний рейтинговий проект Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського з оцінювання досягнень науковців України
Український індекс наукового цитування – система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України
Scopus Author Preview (Elsevier) – безкоштовний сервіс для визначення показників цитування науковців
Elsevier – е-ресурси найпрестижнішої міжнародної видавничої компанії
Index Copernicus International – міжнародна платформа для просування наукових досягнень (Польща)
Google Scholar – міжнародна бібліографічна база даних
Российский индекс научного цитирования (Научная электронная библиотека) – національна бібліографічна база даних наукового цитування
SCImago Journal & Country Rank – аналітичний ресурс Scopus (Elsevier), який містить наукометричні показники журналів та країн
Research Excellence Framework – аналітична система оцінювання наукових досліджень у Великій Британії
Directory of Open Access Journals (DOAJ) – online директорія, яка забезпечує індексування та відкритий доступ до рецензованих журналів
Scientific Electronic Library Online (SciELO) – електронна on-line бібліотека наукових журналів Бразилії
Copernicus Publications – инновационное издательство с открытым доступом та електронною базою наукових журналів.
Wiley Online Library – міжнародний видавничий ресурс, призначений для ефективної оцінки якості, експертного аналізу публікації та оперативної публікації праць у відкритому доступі та on-line бібліотека наукових журналів з відкритим доступом.
ProQuest – найбільш авторитетна база даних англомовних періодичних видань, дисертацій та авторефератів з економіки, менеджменту, соціології, політології, інформатики тощо.
SpringerOpen – архів рецензованих наукових журналів у всіх галузях науки з відкритим доступом видавництва Springer та міждисциплінарна база даних.
Open Access Publishing at Cambridge – архів наукових видань видавництва з відкритим доступом Кембріджського університету
NEICON (Національний електронно-інформаційний консорціум, Російська Федерація) – архив інформаційно-аналітичних ресурсів та наукових журналів NEICON
American Economic Association – електронна база даних Американської Економічної Асоціації
EDP Sciences – архів наукових публікацій міжнародного електронного видавництва EDP Sciences (Франція)
EBSCO Publishing – відомий агрегатор наукових ресурсів провідних світових видавництв з економіки, бізнесу, менеджменту тощо
Taylor & Francis Group – електронний архів провідного світового видавництва наукових журналів, електронних та друкованих книг, підручників та довідників за усіма областями гуманітарних, соціальних та технічних наук, а також медицини.
RePEc (Research Papers in Economics) – бібліографічна база даних робочих документів, журнальних статей, книг в галузі економіки та суміжних наук.
QScience.com – інноваційна онлайн платформа рецензованих публікацій Bloomsbury Qatar Foundation Journals (BQFJ).
Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) – електронний архів журналів з відкритим доступом Асоціації Наукових Видавців (OASPA)
Open Book Publishers – книжкова електронна база з відкритим доступом асоціації книговидавців, створена науковцями Кембріджського університету
Scientific Journals Worldwide Elibrary – Електронна Світова науково-освітня бібліотека.
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) – пошукова система міжнародних індексованих журналів для дослідників.
International Impact Factor Services (IIFS) – міжнародний сервіс для визначення найбільш цитованих журналів з високим імпакт-фактором для дослідників.
Journals Impact Factor (JIFACTOR) – аналітичний інструмент для визначення рейтингу міжнародних та національних журналів.
SHERPA/RoMEO – міжнародний науковий інституційний репозитарій з відкритим доступом.
Turkish Education İndex (TEI) – аналітичний сервіс для оцінювання якості наукових та академічних журналів, в яких публікуються результати досліджень.
INFOBASE INDEX – міжнародна багатоцільова база даних наукової літератури, індексованих авторитетних журналів з відкритим доступом
International Institute of Organized Research – міжнародна база даних індексованих журналів та матеріалів конференцій
Advanced Science Index – комплексний сервіс, призначений для оперативного індексування наукових та художніх матеріалів національних та міжнародних видавців.
International Society for Research Activity (ISRA) – міжнародний сервіс для визначення імпакт-фактору журналів, книг, патентних документів, тез конференцій, документів, опублікованих в Інтернеті тощо
Global Impact Factor (GIF) – аналітичний інструментарій для оцінки якості, престижності та ранжування наукових журналів
WorldCat – найбільша в світі Інтернет-мережа бібліотечних ресурсів та послуг.
Polish Scholarly Bibliography (PBN) – портал польського Міністерства науки та вищої освіти, який містить інформацію про публікації учених в польських та іноземних наукових журналах.
Munich Personal RePEc Archive – репозитарій науково-дослідних робіт економістів з відкритим доступом в мережі RePEc.
Open Academic Journals Index (OAJI) – повнотекстова база даних наукових журналів відкритого доступу, засновником якої є міжнародна мережа Центру фундаментальних і прикладних досліджень (Російська Федерація)
CiteFactor – каталог, що забезпечує індексацію міжнародних журналів та дозволяє визначити їх імпакт-фактор.
Scientific Indexing Services (SIS) – міжнародний сервіс з надання якісної інформації про індексування та рейтинг наукових видань з різних галузей знань для дослідників, заснований відомими вченими різних країн
Social Science Open Access Repository – повнотекстовий електронной репозитарій з відкритим доступом з соціальних та гуманітарних наук
E-International Journals of Academic & Scientific Research (EIJASR) – міжнародна електронна база даних академічних та наукових досліджень з відкритим доступом
EconBiz – пошуковий портал з відкритим доступом з економіки і бізнес-досліджень, який фінансується Німецьким дослідницьким фондом (DFG) і функціонує за підтримки національної бібліотеки з економіки (ZBW)
Directory of Science – міжнародний інформаційний науковий портал
European Research Papers Archive (ERPA) – європейський online архів наукових статей
ROAD Directory of open access scholarly resources – директорія науково- освітніх ресурсів з відкритим доступом
World Catalogue of Scientific Journals – світовий online-каталог найвідоміших і найпрестижніших наукових журналів, призначений для глобалізації розвитку науки та освіти
AcademіcKeys (Connectіcut, USA) – міжнародна академічна база даних для дослідників
«КИБЕРЛЕНИНКА» – Наукова Електронна Бібліотека (Російська Федерація), побудована на парадигмі відкритої науки (Open Science)
Ulrich’s Periodicals Directory – глобальна директорія періодичних видань
International Statistical Institute (ISI) – найстаріша міжнародна статистична асоціація з консультативним статусом при економічній та соціальній Раді Організації Об'єднаних Націй.
Open Access Journals Search Engine (OAJSE) – міжнародна пошукова система наукових журналів з відкритим доступом.
J-Gate: Online Journal Database – глобальна база даних індексованих електронних журналів з посиланнями на повні тексти на сайтах видавців
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – провідна online бібліотека престижних наукових ресурсів з гуманітарних та соціальних наук Центральної та Східної Європи.
Figshare – репозитарій з відкритим доступом для архівування, збереження, візуалізації та цитування наукових праць.

Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu sbornik.vsed.oneu@gmail.com

Шановні автори!

Продовжується набір статей до першого випуску 2022 р. До публікації приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2020 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 26.02.2019 р. вартість публікації складає 70 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter