Політика відкритого доступу

(ухвалена на засіданні Вченої ради ОНЕУ, протокол № 6 від 25.02.2014 р.)

Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету є виданням з відкритим доступом, яке підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу. Політика відкритого доступу передбачає:

  • вільний доступ до електронних версій випусків збірника, можливість їх перегляду та завантаження;
  • розміщення повнотекстових випусків на сайті видання;
  • розміщення видання на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського;
  • розміщення видання на загальнодержавних наукових порталах (міжнародному порталі Open Access Journal, який підтримується проектом «Наукова періодика України», «Україніка наукова» та ін.) та міжнародних наукових порталах;
  • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках та директоріях відкритого доступу;
  • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних та інших базах даних з метою його індексування, підвищення рейтингу та импакт-фактора.

Політика відкритого доступу поширюється на всі випуски збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» з моменту його заснування.


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu editor.vsed sbornik.vsed.oneu@gmail.com

До уваги авторів!

До 29 грудня 2018 року продовжується набір статей до четвертого випуску збірника. До випуску приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2018 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 01.09.2018 р. вартість публікації складає 60 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter