Політика відкритого доступу

(ухвалена на засіданні Вченої ради ОНЕУ, протокол № 6 від 25.02.2014 р.)

Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету є виданням з відкритим доступом, яке підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу. Політика відкритого доступу передбачає:

 • вільний доступ до електронних версій випусків збірника, можливість їх перегляду та завантаження;
 • розміщення повнотекстових випусків на сайті видання;
 • розміщення видання на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського;
 • розміщення видання на загальнодержавних наукових порталах (міжнародному порталі Open Journal System, який підтримується проектом «Наукова періодика України», «Україніка наукова» та ін.) та міжнародних наукових порталах;
 • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних електронних репозитаріях, бібліотеках та директоріях відкритого доступу;
 • розміщення видання у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних та інших базах даних з метою його індексування, підвищення рейтингу та импакт-фактора.

Політика відкритого доступу поширюється на всі випуски збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» з моменту його заснування.

 

Тематичні напрями видання
 • Економічна теорія та історія економічної думки (051 Економіка);
 • Економіка та управління національним господарством (051 Економіка,073 Менеджмент);
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (051 Економіка);
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (051 Економіка);
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (051 Економіка);
 • Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності (051 Економіка, 073 Менеджмент);
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (051 Економіка);
 • Аналіз, аудит, облік та оподаткування (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування);
 • Фінанси, банківська справа та страхування (072 Фінанси, банківська справа та страхування);
 • Менеджмент та бізнес-адміністрування (073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування);
 • Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність (075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
 • Економіка туризму та готельно-ресторанна справа (241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм);
 • Міжнародні економічні відносини (292 Міжнародні економічні відносини).

Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu editor.vsed sbornik.vsed.oneu@gmail.com

До уваги авторів!

Продовжується набір статей до другого випуску збірника. До випуску приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2018 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 26.02.2019 р. вартість публікації складає 70 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter