2015, Випуск 3, № 58

 

Титул    Зміст    Повний текст у PDF

 

Open Access

Сучасні урбанізаційні процеси: основні тенденції та виклики

Єлісєєва Л.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 11-17

JEL classification: R110; R510; J100; O500

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Предметний простір економічної науки

Матусевич К.М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 18-23

JEL classification: A110

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Аналіз методів ідентифікації стратегічних факторів ділової репутації транснаціональних корпорацій

Біленький О.Ю.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 25-30

JEL classification: G300

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Виклики та орієнтири оподаткування діяльності транснаціональних корпорацій

Максименко А.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 31-38

JEL classification: H200; H250

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Логістична концепція розвитку транзитних перевезень України

Маловичко А.С.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 39-45

JEL classification: F140

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Аналіз і проблеми розвитку та реформування ринку електричної енергії України

Гаврикова А.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 47-54

JEL classification: L160; C530

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Особливості управління ризиками в аграрній сфері

Жмуденко В.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 55-61

JEL classification: Q000

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Аналіз фундаментальних протиріч ефективності грошових потоків проекту

Карпов В.А., Шевченко-Перепьолкіна Р.І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 62-71

JEL classification: O220

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Еволюція парадигми національної економічної безпеки в інтересах стратегічного забезпечення національної безпеки країни

Кулінська А.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 72-78

JEL classification: A130; B250; B410; P160

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Пріоритети державного регулювання соціальної сфери в період кризи та соціально-економічних потрясінь: шляхи адаптації

Лозова О.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 79-87

JEL classification: R120

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Оцінка доходів та витрат спеціалізованих засобів розміщування Одеської області

Буслаєва Г.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 89-95

JEL classification: L830

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Комплексна діагностика «ризик-менеджменту» на підприємствах

Карташов С.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 96-102

JEL classification: M110; M120

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Кризовий стан як об’єкт антикризового управління підприємством

Ковальов А.І., Карташов С.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 103-112

JEL classification: M200; L200

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Особливості впровадження моделі управління інтелектуальною власністю підприємства на засадах процесного підходу

Ковальов А.І., Семенова В.Г.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 113-119

JEL classification: О340

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Класифікація загроз економічній безпеці підприємства

Кузнецова І.О., Кюне О.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 120-128

JEL classification: L200

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України

Маловичко С.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 129-136

JEL classification: L630; L810

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Сучасний стан та перспективи розвитку молочної галузі України

Матіщак Ю.І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 137-143

JEL classification: М210

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Управління економічною безпекою підприємства в умовах глобалізаційних перетворень

Нікітіна А.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 144-150

JEL classification: F290

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Порівняльний огляд стандартів, практик та норм управління ризиками в Україні та за кордоном

Нєнно І.М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 151-159

JEL classification: L200

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Використання методу рангової кореляції при аналізі розвитку малого підприємництва

Ольвінська Ю.О., Самотоєнкова О.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 160-169

JEL classification: С100

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Корпоративні системи управління як умова зростання продуктивності праці сучасного підприємства

Орленко О.М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 170-178

JEL classification: J300; L200

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств

Погорєлова Т.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 179-186

JEL classification: С100

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Маркетингова підтримка розвитку підприємств у транспортно-логістичному кластері

Попова Н.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 187-197

JEL classification: M310; L140; R410

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Басейнове управління як ефективний державний метод забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України

Сазонець І.Л., Покуль О.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 198-205

JEL classification: Q580

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Діагностика маркетингового мікросередовища будівельних підприємств України

Селезньова О.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 206-213

JEL classification: М310

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Дослідження процесів управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери: термінологічні уточнення

Семенов В.Ф., Нєчева Н.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 214-220

JEL classification: J240, J290

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Організація системи управління ризиками на підприємстві

Семенова К.Д., Тарасова К.І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 221-227

JEL classification: D210

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Виробнича функція з постійною еластичністю заміщення ресурсів

Янковий В.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 228-234

JEL classification: C210; C220; D240

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Сучасна демографічна ситуація в Україні та перспективи її розвитку

Кравченко В.П., Кравченко Н.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 236-240

JEL classification: J100; J110

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Валютна криза: сутність, причини та наслідки в Україні

Арутюнян Р.Р., Арутюнян С.С., Ітигіна О.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 242-247

JEL classification: G230; G240; G250

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Податок на багатство: стан та тенденції застосування в країнах

Свердан М.М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 248-261

JEL classification: E620; H220

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Гнучке планування діяльності банку

Сирчин О.Л.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 242-247

JEL classification: G210

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Особливості проведення реструктуризаційних процесів у банківському секторі України на сучасному етапі

Шпаковський А.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 248-261

JEL classification: D810; E420; E500; E520

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Аналітична оцінка ефективності функціонування підприємств Південного регіону

Коляда А.Л.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 262-269

JEL classification: L100

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Проблеми визначення доцільності інвестування стартапів для розвитку ІТ-сектору України

Кулинич О.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 3, № 58, c. 285-291

JEL classification: O140; O310

Реферат Повний текст у PDF  


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu sbornik.vsed.oneu@gmail.com

Шановні автори!

Продовжується набір статей до першого випуску 2024 р. До публікації приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2022 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 01.11.2023 р. вартість публікації складає 80 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter