2015, Випуск 2, № 57

 

Титул    Зміст    Повний текст у PDF

 

Open Access

Iнвестиційний підхід до аналізу економіки та сучасне кейнсіанство

Квач Я. П.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 11-17

JEL classification: E120; R100

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Чинники, що впливають на сукупний попит в Україні

Коневщинська Н. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 18–24

JEL classification: C150; E250; E690; F620

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Генезис українсько-європейського енергетичного співробітництва в контексті національних інтересів

Аслонова С. К.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 26–34

JEL classification: F150; F000

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Конфліктогенний потенціал світу в умовах глобалізації

Бочарова Ю. Г.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 35–42

JEL classification: F510; F600

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Нестабільність валютного курсу в Україні

Гаряга Л. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 43–50

JEL classification: E410; E590; F310

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Особливості прогнозування доходів місцевих бюджетів у США

Дєдушева М. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 51-60

JEL classification: C 530; H710

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Дослідження порівняльних переваг як бази експортного потенціалу економіки України

Зубрицький А. І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 61–70

JEL classification: F110; F120

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Зарубіжний досвід щодо реформування бухгалтерського обліку в державному секторі

Кощинець М. І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 71–78

JEL classification: H610

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Євро-середземноморське співробітництво: еволюція, проблеми та напрями розвитку

Хассуна Белал

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 79–86

JEL classification: F000; F150

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Напрямки розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Румунії

Ярьоменко С. Г.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 87–98

JEL classification: L830

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Державне регулювання в сфері трансферу знань та технологій як чинник інноваційного розвитку економіки України

Білоус О. Ю.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 100–107

JEL classification: O380

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Складові механізму формування та реалізації туристичного потенціалу поліфункціональних територій

Вартанян Г. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 108-115

JEL classification: Z320; L830

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Проблеми функціонування сфери житлово-комунального господарства у ринковому середовищі

Перькова О. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 116–123

JEL classification: R220; P336; R330

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Неплатоспроможність підприємства: теоретичні аспекти

Бойко А. А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 125–129

JEL classification: L320

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Економічні ризики у фінансовому забезпеченні технологій управління діяльністю банків

Гуцалюк О. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 130–134

JEL classification: G210

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Облік руху товарів: нормативно-правові аспекти

Квач Я. П., Дроздова О. Г.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 135-143

JEL classification: M410

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Показники ефективності відтворення нематеріальних ресурсів підприємства

Літвінов О. С., Малишко В. С.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 144–149

JEL classification: M210; O320

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Удосконалення управління витратами підприємств харчової промисловості

Однолько В. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 150–155

JEL classification: R100; M210

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Удосконалення оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства

Салавеліс Д. Є.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 156–161

JEL classification: R220; I000

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Витрати інноваційно-інвестиційної діяльності наукоємних підприємств України

Скоробогатова Н. Є.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 162-168

JEL classification: A130; D210

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Енергоефективність: відновлювані та невідновлювані джерела енергії

Тащеєв Ю. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 169–177

JEL classification: Q420; D610

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Складові елементи інфраструктури підтримки малого підприємництва на регіональному рівні

Доброва Н. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 179–186

JEL classification: R100; M210

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Аналіз динаміки основних показників економічного розвитку Одеської області

Карпов В. А., Муратов О. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 187–194

JEL classification: R110

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Можливі моделі розвитку підприємств комунального господарства регіонів на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства

Клєвцєвич Н. А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 195–201

JEL classification: R220; I000

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Цілі, принципи та пріоритети регіональної інноваційної політики

Луцків О. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 202–208

JEL classification: E110; R580

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Сучасні аспекти реалізації економічних інструментів екологічної політики України

Ушакова-Кирпач І. М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 210–217

JEL classification: Q580

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Медичне страхування в Україні: вибір концептуальних підходів до реформування

Арутюнян С. С., Ітигіна О. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 219–225

JEL classification: I100; I110; I180; G220

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Зайнятість населення в туристичній галузі: базові концепції та визначення

Горіна Г. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 226–232

JEL classification: E240; L830

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Проблеми безробіття і міграції робочої сили в Україні в умовах ринкової економіки

Кравченко В. П., Кравченко Н. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 233–238

JEL classification: F220; J640

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Сучасні підходи до формування та реалізації регіональної соціальної політики в Україні

Кривцова М. С., Сорока О. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 239–246

JEL classification: R580; H700

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Соціально-трудові відносини у подоланні бідності зайнятого населення

Куліков Ю. М., Йолкіна О. В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 247–255

JEL classification: J210

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Управління фінансовими ресурсами в системі державного казначейства: практика та прагматика

Курганська Е. І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 257–265

JEL classification: H610

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Лізингові компанії на ринку капіталів: проблемні аспекти

Мухін П. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 266–272

JEL classification: E220

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Нефінансові корпорації України: стан та проблеми розвитку

Підгорний А. З., Милашко О. Г.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 273–280

JEL classification: E100; E200

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Тенденції розвитку ринку капіталів України в контексті євроінтеграції

Ровинський Ю. О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 281–288

JEL classification: K230; G340; R500

Реферат   Повний текст у PDF

Open Access

Рівні організації банківської системи країни

Сирчин О. Л.

Вісник соціально-економічних досліджень 2015, Вип. 2, № 57, c. 289–296

JEL classification: G210

Реферат   Повний текст у PDF


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu sbornik.vsed.oneu@gmail.com

Шановні автори!

Продовжується набір статей до першого випуску 2024 р. До публікації приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2022 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 01.11.2023 р. вартість публікації складає 80 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter