2016, Випуск 1, № 60

DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016

 

Титул  Зміст  Повний текст у PDF

 

Open Access

Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів

Богатирьов І.І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 11-18

JEL classification: F300;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.11-18

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

ПРООН в Україні: механізми та тенденції фінансування проектів сталого розвитку

Кожухова Т.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 19-28

JEL classification: F350;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.19-28

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Глобальні координаційні імперативи фіскальної політики в ЄС

Щава Р.П.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 29-35

JEL classification: F360; F380;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.29-35

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Теоретичні основи формування системи державного управління наукою та її впливу на економічний розвиток країни

Білоус О.Ю.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 37-43

JEL classification: O320;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.37-43

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Співвідношення попиту та пропозиції за фазами економічного циклу

Карпов В.А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 44-54

JEL classification: A100; C100;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.44-54

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Розвиток концепції синергізму в економіці кластерних промислових систем

Коваленко С.І.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 55-65

JEL classification: C120; C140; C180;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.55-65

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Визначення рейтингів регіонів за рівнем інвестиційної привабливості (на прикладі Полтавської області)

Маслак О.І., Таловер В.А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 66-76

JEL classification: E270; G310;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.66-76

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Соціально-економічні умови та чинники необхідності оптимізації сучасної мережі вищих навчальних закладів в Україні

Підгорний А.З., Корольова Т.С.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 77-85

JEL classification: I210;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.77-85

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Комплекс сценаріїв ефективного функціонування споживчої кооперації України в структурі національної економіки

Таран-Лала О.М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 86-97

JEL classification: H000; C530; P510;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.86-97

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Формалізація складових моніторингу стійкого розвитку хлібоприймальних підприємств

Балабаш О.С.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 99-109

JEL classification: О100;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.99-109

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Стратегія циклічної диверсифікації як інструмент підвищення ефективності збутової діяльності агропідприємств

Богачик П.П.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 110-117

JEL classification: В220; F500; M200; О400; Q100;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.110-117

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Оцінювання ризиків інноваційно-інвестиційного проекту машинобудівного підприємства

Дзюба Т.А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 118-124

JEL classification: L640; G110; O300;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.118-124

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Проблеми та напрями оновлення діяльності підприємств суднобудування України

Карась П.М., Приходько Н.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 125-134

JEL classification: D200; G380;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.115-134

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Мотивація персоналу як складова ефективного управління підприємством

Климчук А.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 135-141

JEL classification: L510; M540;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.135-141

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Діагностика в процесі стратегічного управління: місце та структура

Кузнецова І.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 142-149

JEL classification: С810;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.142-149

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Методичні підходи до формування складу стратегічних загроз економічній безпеці підприємств хлібопродуктів

Кузнецова І.О., Кюне О.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 150-159

JEL classification: D220;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.150-159

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Концепція забезпечення фінансової складової економічної безпеки підприємства

Орлик О.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 160-168

JEL classification: M210;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.160-168

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Маркетинг стейкхолдерів: теоретичні аспекти та проблеми впровадження

Попова Н.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 169-178

JEL classification: M310; L140; R410;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.169-178

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Енергетична безпека підприємств в контексті сталого розвитку економіки

Пудичева Г.О.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 179-185

JEL classification: O440; Q010; Q400;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.179-185

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Інфраструктурне забезпечення раціонального використання водних ресурсів за фінансової участі підприємств України

Сазонець І.Л., Покуль О.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 186-191

JEL classification: Q580;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.186-191

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Розвиток партнерства між ВНЗ та ІТ-компаніями у сфері кадрового забезпечення

Чухрай Н.І., Щербата Т.С.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 192-200

JEL classification: О150; O310; O320;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.192-200

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Особливості інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарського комплексу регіону

Дубницький В.І., Колодинський С.Б.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 202-211

JEL classification: O320; R110;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.202-211

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Проблеми легалізації заробітної плати в Україні

Доброва Н.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 213-221

JEL classification: H100; H300;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.213-221

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Пріоритети реформування фінансового ринку в умовах сучасної макроекономічної ситуації України

Арутюнян Р.Р., Арутюнян С.С.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 223-229

JEL classification: G180; G210; G280;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.223-229

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Іпотечне кредитування як перспективний напрям розвитку банківських інвестицій в Україні

Вовчак О.Д., Андрейків Т.Я.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 230-238

JEL classification: G240;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.230-238

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика

Жердецька Л.В.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 239-246

JEL classification: E430; E580; G180; G280;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.239-246

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Фінансові аспекти стратегії забезпечення корпоративної стійкості

Рогов Г.К.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 247-254

JEL classification: Q010; G320; G380;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.247-254

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Проблеми використання теорії сучасних грошей-нетовар на практиці

Рябініна Л.М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 255-266

JEL classification: E520;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.255-266

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Показники оцінки ліквідності банку

Сирчин О.Л.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 267-274

JEL classification: G210;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.267-274

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Аналітичне забезпечення оцінки фінансових активів підприємства

Волкова Н.А.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 276-280

JEL classification: M410; L200;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.276-280

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Аналітична оцінка сильних та слабких сторін м’ясопереробних підприємств України

Коляда А.Л.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 281-288

JEL classification: L100;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.281-288

Реферат Повний текст у PDF  

Open Access

Теоретичні аспекти внутрішнього контролю

Старенька О.М.

Вісник соціально-економічних досліджень 2016, Вип. 1, № 60, c. 289-296

JEL classification: M420;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(60).2016.289-296

Реферат Повний текст у PDF  


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu sbornik.vsed.oneu@gmail.com

Шановні автори!

Продовжується набір статей до першого випуску 2024 р. До публікації приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2022 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 01.11.2023 р. вартість публікації складає 80 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter