Архів

Випуск 1 (44) 2012

Титульний лист Зміст
Теоретико-методологічні аспекти трансформації економічних систем в умовах інтеграційних процесів
1. Аверіхіна Т.В. Екологічна складова оцінювання національної та регіональної конкурентоспроможності 8 2. Бойченко Е.Б. Науково-методичні засади діагностики відтворення суспільного здоров'я населення регіону 14 3. Бутенко Т.О. Визначення причин розбіжностей в економічному розвитку регіонів України 19 4. Василенко В.М. Нові акценти у державній регіональній політиці 24 5. Василенко Д.В. Сутність регіональної економічної системи 33 6. Василенко О.В. Позиціонування економіки донецької області у господарській структурі країни 38 7. Грінченко Ю.Л. Інструменти макроекономічної політики в умовах економічного та валютного союзу 46 8. Карпенко Л.М. Стратегічні орієнтири активізації інноваційно- інвестиційної діяльності одеського регіону 55 9. Кірносова М.В. Тенденції змін споживацьких пріоритетів на ринку екологічних товарів України 64 10. Лайко О.І. Концепція трансформації інвестиційного комплексу регіону 69 11. Лапішко З.Я. Проблеми виходу країн Європейського союзу з кризи 76 12. Липинська О.А. Україна в системі міжнародної морської торгівлі 80 13. Любохинець Л.С. Інституційні аспекти становлення соціальної держави за умов ефективної соціальної політики 87 14. Насадюк І.Б. Гравітаційна модель міжнародних економічних відносин України 94 15. Романенков І.Д. Вільний ринок та ринок, що регулюється 100 16. Семенова К.Д. Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні 106 17. Ступак С.М. Формування моделі інноваційного кластера на базі хлібопекарської галузі одеського регіону 112 18. Тараканов М.Л. Принципи формування регіональних логістичних комплексів 122 19. Тарасевич Н.В., Тарасевич А.П. Сучасний стан розвитку ринку державних запозичень в Україні 129 20. Примак Т.О. Порівняльний аналіз маркетингових заохочень у країнах Європи 140
Проблеми і перспективи здійснення підприємницької діяльності в Україні
1. Білега О.В. Оцінка ефективності мотиваційних механізмів управління розвитком кластерів 147 2. Винник О.В. Механізм професійно-кваліфікаційної мотивації працюючих 153 3. Воробієнко П.П., Озарко К.С., Опотяк Ю.В. Дослідження особистісних характеристик персоналу у діяльності підприємств за допомогою програмного комплексу «СТИМУЛ» 161 4. Гончаренко О.М. Вплив інноваційних технологій на стійкість функціонування підприємства 167 5. Грицуленко С.І., Гарбера К.М. Оцінка потенціалу інноваційного персоналу в системі професійного навчання оператора зв’язку 175 6. Єсіна О.Г., Лінгур Л.М. Електронні підручники: переваги та недоліки використання 181 7. Завадська Д.В. Економічна кластерізація: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні 187 8. Івашко Л.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання компетенцій при підготовці економістів 196 9. Ігнатенко Т.В. Звітність за сегментами: інформаційна база для оцінки вартості підприємства 202 10. Кічук Н.В. Особливості функціонування ринку молока в Україні: проблеми та перспективи розвитку 208 11. Коваленко Л.П., Жупаненко А.В. Маркетинговий аналіз зоологічних парків України та особливості їх використання в туристичних цілях 214 12. Кошелупов І.Ф. Програми підвищення конкурентоспроможності організацій 219 13. Куліков Ю.М., Сташевська О.В. Пріоритетні напрями державної політики у розвитку соціально-трудової сфери 226 14. Літвінов О.С., Літвінова В.О. Методичні засади розрахунку рівня енергетичної безпеки 231 15. Лук’янова В.В. Діагностика функціонування економічних систем з урахуванням фактору ризику 239 16. Максименко С.В. Інституціональна організація ринку праці й теорії дискримінації робочої сили 246 17. Молла М.Г. Формування системи показників оцінки організаційних складових конкурентоспроможності підприємства 252 18. Орлик О.В. Кластери як інноваційна форма розвитку агропромислового виробництва 258 19. Островар О.В. Проблеми розвитку м’ясо-молочного виробництва в Україні 266 20. Савченко Г.О., Збрицька Т.П. Шляхи підвищення ефективності взаємодії та взаємозв'язку ринків праці та освітніх послуг 273 21. Степаненко О.А., Таракановський С.М., Постолатій М.О. Моделювання як метод аналізу та прогнозування конкуренції фірми на ринку 281
Фінансовий механізм функціонування господарських систем
1. Волохова І.С. Історичні аспекти теорії та практики місцевих фінансів 289 2. Гриб Ю.О. Інноваційні технології управління як фактор розвитку корпоративних структур 297 3. Коваленко В.В., Єріс Л.М. Система управління проблемними банками 302 4. Котковський В.С. Формування регіонального ринку банківських послуг із застосуванням пластикових карт 308 5. Корнєєв В.В. Ісламська фінансова модель: особливості розвитку 312 6. Кузнєцов А.М. Методологічні засади формування концепції мотивації персоналу банку 319 7. Лапішко М.Л. Нові вимоги МСФЗ до формування фінансової звітності 326 8. Матвєєнко В.К. Фінансова глобалізація і її вплив на банківську систему України 331 9. Онищенко Ю.І. Методичні засади консолідації банківських установ 337 10. Ніколаєв Ю.О. Структура транспортно-логістичного кластера та процес його формування 345 11. Світлична О.С. Сучасний стан та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні 351 12. Табачук Г.П., Табачук Ю.П. Прибутковість банку та методи її оцінки 361 13. Тарасова О.В. Аналіз методів оцінки вартості компаній при злитті та поглинанні 367 14. Цибилюк О.Ю., Шишкова Н.Л. Формування та облік резерву сумнівних боргів в системі управління дебіторською заборгованістю 374 15. Шапошников К.С. Сучасні підходи до визначення інтеграції та її характерних рис 379 16. Шварц О.В. Методика value-at-risk (var) як метод управління валютним ризиком в банку 384
 
Автори статей 390-393

Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu sbornik.vsed.oneu@gmail.com

Шановні автори!

Продовжується набір статей до першого випуску 2024 р. До публікації приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2022 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 01.11.2023 р. вартість публікації складає 80 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter