РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • Ковальов А.І. головний редактор, доктор екон. наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: kovalev@oneu.edu.ua
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Літвінов О.С. заст. головного редактора, доктор екон. наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: litvinov_a213@ukr.net
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Божкова В.В. доктор екон. наук, професор, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (Україна), e-mail: vvbozhkova@gmail.com
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Гудзь Т.П. доктор екон. наук, професор, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна), e-mail: gtp9@ukr.net
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Dubcová Gabriela PhD in in economics, associate professor, Mgr. Ing., University of Economics in Bratislava (Slovakia), e-mail: gabriela.dubcova@euba.sk
  ORCID ID ResearchGate Google Scholar
 • Grzybowska-Brzezińska Mariola doctor of economics, professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Republic of Poland), e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl
  ORCID ID Scopus ResearchGate Google Scholar
 • Карпов В.А. кандидат екон. наук, доцент, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: 0682636461karpov@gmail.com
  ORCID ID Web of Science Google Scholar
 • Кузнєцова І.О. доктор екон. наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: inna.stream27@gmail.com
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Легенчук С.Ф. доктор екон. наук, професор, Житомирський державний технологічний університет (Україна), e-mail: legenchyk2014@gmail.com
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Лоханова Н.О. доктор екон. наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: Profnat08@gmail.com
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Мальований М.І. доктор екон. наук, доцент, Уманський національний університет садівництва (Україна), e-mail: malyovaniy1980@gmail.com
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Міщенко С.В. доктор екон. наук, професор, ДВНЗ "Університет банківської справи" (Україна), e-mail: smischenko1806@gmail.com
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Nefedova Tamara PhD in economics, associate professor of Finance, Université Paris Dauphine (France), e-mail: tamara.nefedova@dauphine.psl.eu
  Scopus Google Scholar
 • Несененко П.П. кандидат екон. наук, доцент, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: nppod@ukr.net
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Познанська І.В. доктор екон. наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: poznan75@gmail.com
  ORCID ID Web of Science ResearchGate Google Scholar
 • Procházka David PhD in economics, associate professor, Vysoká škola ekonomická v Praze (Czech Republic), e-mail: prochazd@vse.cz
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Семенов В.Ф. доктор екон. наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: semva@ukr.net
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Семенова В.Г. доктор екон. наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: semenova_vg@ukr.net
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Stelling Johannes N. doctor of economics, professor, Hochschule Mittweida University of Applied Sciences (Germany), e-mail: stelling@hs-mittweida.de
  Hochschule Mittweida
 • Уханова І.О. кандидат екон. наук, доцент, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: inna.uhanova@gmail.com
  ORCID ID Scopus Google Scholar
 • Velesco Serge doctor of economics, professor, Hochschule Mittweida University of Applied Sciences (Germany), e-mail: velesco@hs-mittweida.de
  ORCID ID Scopus Web of Science Hochschule Mittweida
 • Якуб Є.С. доктор фіз.-мат. наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: yakub@oneu.edu.ua
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Янковий О.Г. доктор екон. наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна), e-mail: yankovoy_a@ukr.net
  ORCID ID Scopus Web of Science Google Scholar
 • Windsperger Josef doctor of economics, associate professor, University of Vienna (Austria), e-mail: josef.windsperger@univie.ac.at
  ORCID ID Scopus ResearchGate Google Scholar
 • Zarotiadis Grigoris PhD in economics, assistant professor, Aristotle University of Thessaloniki (Greece), e-mail: gzarotia@econ.auth.gr
  ORCID ID Scopus Web of Science RePEc ResearchGate Google Scholar
 • Zelenka Vladimír PhD in economics, associate professor, Prague University of Economics and Business (Czech Republic), e-mail: vzelenka@vse.cz
  VŠE ResearchGate Google Scholar
Технічний склад редакційної колегії:
 • Батанова Т.В. начальник науково-редакційного відділу ОНЕУ, технічний та літературний редактор, e-mail: sbornik.odeu@oneu.edu.ua
  ORCID ID Web of Science Google Scholar
 • Васильченко К.Г. провідний фахівець науково-редакційного відділу ОНЕУ, технічний супровід сайту видання, e-mail: abm.kgvas@gmail.com
  ORCID ID Google Scholar
 • Будна В.О. фахівець І категорії науково-редакційного відділу ОНЕУ, редактор-коректор, e-mail: sbornik.vsed.oneu@gmail.com
 • Ігнатенко Р.В. фахівець ІІ категорії науково-редакційного відділу ОНЕУ, редактор-коректор, e-mail: sbornik.vsed.oneu@gmail.com

Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu sbornik.vsed.oneu@gmail.com

Шановні автори!

Продовжується набір статей до першого випуску 2024 р. До публікації приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2022 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 01.11.2023 р. вартість публікації складає 80 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter