Ви увійшли на сайт фахового збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету.

Запрошуємо науковців різних країн до співпраці за пріоритетними напрямами розвитку економіки та економічної науки


Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, за галуззю «Економічні науки» згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 р.

Засновано у серпні 1999 р.

Засновник і видавець – Одеський національний економічний університет.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Мова видання - українська та англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 6448 від 21.08.2002 р.

Збірник розміщено на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, представлено на порталі наукової періодики України; включено до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та Українського реферативного журналу «Джерело».

Збірник зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань в м. Парижі (International ISSN-center) - ISSN 2313-4569.

Міжнародна індексація, архіви та каталоги:

міжнародна наукометрична платформа для просування наукових досягнень Index Copernicus International (Польща).

міжнародна бібліографічна база даних Google Scholar.

науковий інформаційний простір СОЦІОНЕТ.

Матеріали, що надходять для публікації, проходять рецензування членів редакційної колегії. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю. Надані матеріали не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Збірник друкується та поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Одеського національного економічного університету.


Україна, 65082 м. Одеса,
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu editor.vsed sbornik.vsed.oneu@gmail.com

До уваги авторів!

До 1 березня 2017 року продовжується набір статей до першого випуску збірника.

З 2015 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 01.01.2016 р. вартість публікації складає 40 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

До 30.11.2017 р. здійснюєтьсянабір статей у збірник, що видається на англійській мові.


Flag Counter