О нас

Ви увійшли на сайт фахового видання – збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету.

Запрошуємо науковців різних країн до співпраці за пріоритетними напрямами розвитку економіки та економічної науки.

Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» включено до категорії "Б" в Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук, за галуззю «Економічні науки», згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Засновано у серпні 1999 р.

Засновник і видавець – Одеський національний економічний університет.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Мова видання – українська та англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 6448 від 21.08.2002 р.

Фахове видання зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань в м. Парижі (International ISSN-center) – ISSN 2313-4569.

Науковий журнал разміщено на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Збірник друкується та поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Одеського національного економічного університету.

Матеріали, що надходять до публікації в науковому журналі, проходять рецензування членів редакційної колегії. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов'язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію рукописів статей та скорочення зі збереженням авторського стилю. Надані матеріали не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих рукописів статей.

 

 

Міжнародна індексація, архіви та каталоги:

 

Відкритий український індекс наукового цитування

 

Індексація фахового видання в Google Scholar

 


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu sbornik.vsed.oneu@gmail.com

Шановні автори!

Продовжується набір статей до першого випуску 2024 р. До публікації приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2022 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 01.11.2023 р. вартість публікації складає 80 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter