Ви увійшли на сайт фахового збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету.

Запрошуємо науковців різних стран до співпраці за пріоритетними напрямами розвитку економіки та економічної науки.

Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ученых ступенів доктора і кандидата наук, за галуззю «Економічні науки», згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 от 29.12.2014 р.

Засновано у серпні 1999 р.

Засновник і видавець – Одеський національний економічний університет.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Мова видання – українська та англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 6448 от 21.08.2002 р..

Сбірник зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань в м. Парижі (International ISSN-center) – ISSN 2313-4569.

Сбірник разміщено на офіційному сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського.

 

 

Міжнародна індексація, архіви та каталоги:

 

 

Матеріали, що надходять для публикації, проходять рецензування членів редакційної колегії. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов'язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення зі збереженням авторського стилю. Надані матеріали не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Збірник друкується та поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Одеського національного економічного університету.


Україна, м.Одеса, 65082
вул. Гоголя, 18, ауд. 110.
(048) 777-89-16
sbornik.odeu editor.vsed sbornik.vsed.oneu@gmail.com

До уваги авторів!

До 31 липня 2019 року продовжується набір статей до другого випуску збірника. До випуску приймаються статті українською та англійською мовами.

З 2018 року діють нові вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць "Вісник соціально-економічних досліджень"

3 26.02.2019 р. вартість публікації складає 70 грн. за 1 сторінку (див. розділ "Оплата").

Завантажити інформаційний буклет


Flag Counter